Release

2014

Director

Tsui Hark

Producer

Huang Jianxin

Production

Bona Film Group